Historik

Hemsystrar, som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom, började först

anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första

världskriget. I Uppsala fanns det en hemsysterskola mellan 1915 och 1974.

Fonden bildades 1974 och medlen kommer från försäljningen av den fastighet

på Hildur Ottelinsgatan där utbildningen skett. På stadsarkivet i Uppsala finns

förutom elevmatriklar bland annat en stor samling pressklipp.

 


Hemvårdarinnor hade olika utbildning, varierande mellan korta rödakorskurser i

hälso- och sjukvård till längre utbildningar vid olika hemsysterskolor i landet.

Idag finns troligen ytterst få hemsystrar i tjänst. Motsvarande arbete utförs nu

inom social omsorg/socialt arbete, vilket medför att personer som arbetar inom

hemtjänst och personlig assistans, barnomsorg, äldreomsorg, övrig socialtjänst,

friskvård med mera kan söka stipendier.Förutom bidrag till vidareutbildning, forskningsprojekt, studieresor o d har fonden

bidragit till att bl a följande publikationer kommit till stånd: 

Handbok om bemötande vid demens av Kerstin Lundström, Octopus Demens AB 2008,

ISBN 978-91-633-3127-5 Häftet omfattar 43 sidor (A5) och vänder sig till personer som

arbetar inom hemtjänsten och möter personer med minnesproblem. Den kan även vara

till god hjälp för anhöriga. En överskådlig innehållsförteckning gör det lätt att använda

häftet och enkla illustrationer bidrar positivt till framställningen. Häftet kan köpas via

www.demensbutiken.se.Ett år i hemtjänsten av Christina Nilsson, Författarnas Bokmaskin 2001,

ISBN 91-7910-357-x. Boken omfattar 111 sidor (A5) och beskriver hur

hemtjänsten såg ut i ett vårdområde i Helsingborg, under ett år i mitten

av omdaningarnas nittiotal, från en undersköterskas perspektiv. Boken

beskriver ingående hennes arbete med olika äldre personer, glädjeämnen

och sorger. Självbilder, Att komma vidare genom skapande av Annika Berg - Frykholm,

Bokförlaget Bergsäker 2008, ISBN 978-91-633-2659-2 Boken omfattar 215 sidor

och har ett rikhaltigt bildmaterial i fyrfärgstryck. Innehållet i boken består av

intervjuer med bildterapeuter och utgår från deras arbete med barn och vuxna

i olika livssituationer. Fallstudierna, i vilka namnen är fingerade, är lätta att

ta till sig och samtidigt berör de en som läsare. Boken har även en del som tar

upp dagens forskning i ämnet och positivt nog flera lästips om man vill lära sig

mer om bildterapi. Författaren har slutligen sammanställt en lista över vilka

utbildningar som finns i Sverige för att kunna arbeta som bildterapeut. 

 

 

Dessutom har fonden bidragit till genomförandet av flera kurser som bygger på

utbildningsmaterialet: Matskola för äldre. Materialet består av en handledardel,

64 sidor (A4) med en CD-skiva som innehåller PowerPoint-bilder till stöd för

undervisningen och en deltagardel, 36 sidor (A4). Materialet är tillkommet efter

en idé från ett EU-finansierat forskningsprojekt "Mat på äldre dar". Det vänder

sig till äldre (65+) och innehåller förslag till 5 kurstillfällen. Under kursen lagar

deltagarna mat och äter tillsammans. Tanken är att de ska inhämta kunskaper

om mat och näring och att kursen ska bidra till nya kontakter för framtida

gemensamma måltider. Materialet har utarbetats under 2006 och är utgivet av

Institutionen för hushållsvetenskap vid Uppsala universitet. Huvudansvarig har

varit docent Margaretha Nydahl. (Sedan materialet producerades har institutionen

bytt namn och adress. Från och med 2008 heter den Institutionen

för kostvetenskap med adressen BMC, Box 560, 751 22 Uppsala.)