Välkommen till
hemsysterfonden

Du som arbetar med hemvårdande verksamhet eller näraliggande områden inom social omsorg/socialt arbete, t.ex. hemtjänst/hemvård, personlig assistans, boendestöd, palliativ vård/omsorg i hemmet och anhörigstöd kan söka bidrag/stipendier för fortbildning inom yrket och till studieresor.

Bidrag/anslag kan också sökas för forskning och utvecklingsarbete inom området. Bidrag/stipendier utgår inte till grundutbildning. 

När du söker bidrag bör du tänka på att ett bidrag aldrig är så stort så att det är kostnadstäckande. Vid bindande anmälan till ex. en kurs/resa måste du ta ställning till om du har möjlighet att delta oberoende av om du får ett mindre bidrag eller inget bidrag alls.
Historia