Välkommen till Stiftelsen
Uppsala Hemsysterskolas fond

Du som arbetar med hemvårdande verksamhet eller näraliggande områden inom social omsorg/socialt arbete, till exempel hemtjänst/hemvård, personlig assistans, boendestöd, palliativ vård/omsorg i hemmet och anhörigstöd kan söka bidrag till kompetenshöjning, exempelvis studieresor eller konferensavgifter. 

Bidrag kan också sökas för forskning och utvecklingsarbete inom området. När du söker bidrag bör du tänka på att storleken på bidraget sällan är kostnadstäckande. 

Vid bindande anmälan till exempelvis en konferens måste du ta ställning till om du har möjlighet att delta oberoende av om du får ett mindre bidrag eller inget bidrag alls.
Historia