Ansökan

Här kan du söka bidrag

Fyll i ansökan nedan
Grupporträtt

Ansökan till Stiftelsen Uppsala hemsysterskolas Fond

Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond ger ekonomiska bidrag till hemvårdande verksamhet i hemsysterskolans anda.

Du kan söka medel för kompetenshöjning, vetenskaplig forskning och/eller utvecklingsarbete.

I ansökan är det viktigt att du:
•    Beskriver hur ansökan höjer din kompetens och hur den gagnar ditt arbete med personer som behöver stöd i sitt hem.

och/eller

•    Beskriver hur din ansökan stärker professioner som arbetar för personer som behöver stöd i sitt hem.

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari. Stiftelsen lämnar endast skriftliga besked till sökande. Besked lämnas senast under maj månad.

Namn
Telefonnummer
Hittillsvarande utbildning
Söker bidrag/anslag förKursprospekt, program eller kortare beskrivning där syfte och mål framgår skall bifogas. Detta gör du med knappen nedan.
E-post*
Ort
Nuvarande yrkesverksamhet / arbetsplats
Kostnader som ansökan avserBilagor, bifogas under knappen bilagor
Har dessutom sökt/fått bidrag/anslag eller annan ersättning från
Har tidigare fått bidrag/anslag från Uppsala hemsysterskolas FondOm "Ja", fyll i nedan
Ja
Nej
Till följande ändamål och årtal
Om din ansökan involverar en resa, beskriv vilka klimathänsyn du tagit
Övriga upplysningar som du tror kan vara av intresse
Datum
Jag känner till Uppsala hemsysterskolas Fond genom
Bilagor
Dra och släpp filer här Bläddra bland filer
Skicka ansökan
Annan källa