Ansökan

Här kan du söka bidrag

Fyll i ansökan nedan
Utforska hemsystrarnas betydelsefulla arbete och ta del av fondens historia! I samband med fondens 50-årsjubileum 2024  har denna film skapats för att ge en kort överblick av hemsystrarnas vardag och vägleda dig var du kan ansöka medel från fonden.
Grupporträtt

Ansökan till Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas fond

Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas fond ger ekonomiska bidrag till hemvårdande verksamhet i hemsysterskolans anda. Anslag delas ut en gång per år.

Du kan söka medel för kompetenshöjning, vetenskaplig forskning och/eller utvecklingsarbete. 

I ansökan är det viktigt att du:

•    Beskriver hur ansökan höjer din kompetens och hur den gagnar ditt arbete med personer som behöver stöd i sitt hem. 

och/eller

•    Beskriver hur din ansökan stärker professioner som arbetar för personer som behöver stöd i sitt hem.

 

Bidrag utgår inte till grundutbildning eller till påbyggnadsutbildning efter grundutbildning som till exempel psykoterapiutbildning.

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari. Stiftelsen lämnar endast skriftliga besked till sökande. Besked lämnas senast under maj månad.

Namn
Telefonnummer
Hittillsvarande utbildning
Söker bidrag för Kursprospekt, program eller kortare beskrivning där syfte och mål framgår skall bifogas. Detta gör du med knappen nedan.
E-post *
Ort
Nuvarande yrkesverksamhet / arbetsplats
Kostnader som ansökan avser Bilagor, bifogas under knappen bilagor
Har dessutom sökt/fått bidrag eller annan ersättning från
Har tidigare fått bidrag från Uppsala Hemsysterskolas fondOm "Ja", fyll i nedan
Ja
Nej
Till följande ändamål och årtal
Om din ansökan involverar en resa, beskriv vilka klimathänsyn du tagit
Övriga upplysningar som du tror kan vara av intresse
Datum
Jag känner till Uppsala Hemsysterskolas fond genom
Bilagor
Dra och släpp filer här Bläddra bland filer
Skicka ansökan
Annan källa