Vår historia

Vår historia i sin helhet

Läs hela vår historia
Hemsystrar, som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom, började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget. I Uppsala fanns det en hemsysterskola mellan 1915 och 1974.

Fonden bildades 1974 och medlen kommer från försäljningen av den fastighet på Hildur Ottelinsgatan där utbildningen skett. På stadsarkivet i Uppsala finns förutom elevmatriklar bland annat en stor samling pressklipp.

Hemvårdarinnor hade olika utbildning, varierande mellan korta rödakorskurser i hälso- och sjukvård till längre utbildningar vid olika hemsysterskolor i landet.

Idag finns troligen ytterst få hemsystrar i tjänst. Motsvarande arbete utförs nu inom social omsorg/socialt arbete, vilket medför att personer som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans, barnomsorg, äldreomsorg, övrig socialtjänst, friskvård med mera kan söka stipendier.

Förutom bidrag till vidareutbildning, forskningsprojekt, studieresor o d har fonden bidragit till att bl a följande publikationer kommit till stånd: 

Handbok om bemötande vid demens av Kerstin Lundström, Octopus Demens AB 2008, ISBN 978-91-633-3127-5 Häftet omfattar 43 sidor (A5) och vänder sig till personer som arbetar inom hemtjänsten och möter personer med minnesproblem. Den kan även vara till god hjälp för anhöriga.

En överskådlig innehållsförteckning gör det lätt att använda häftet och enkla illustrationer bidrar positivt till framställningen. Häftet kan köpas via www.demensbutiken.se.

Ett år i hemtjänsten av Christina Nilsson, Författarnas Bokmaskin 2001, ISBN 91-7910-357-x. Boken omfattar 111 sidor (A5) och beskriver hur hemtjänsten såg ut i ett vårdområde i Helsingborg, under ett år i mitten av omdaningarnas nittiotal, från en undersköterskas perspektiv. Boken beskriver ingående hennes arbete med olika äldre personer, glädjeämnen och sorger. 

Självbilder, Att komma vidare genom skapande av Annika Berg - Frykholm, Bokförlaget Bergsäker 2008, ISBN 978-91-633-2659-2 Boken omfattar 215 sidor och har ett rikhaltigt bildmaterial i fyrfärgstryck. Innehållet i boken består av intervjuer med bildterapeuter och utgår från deras arbete med barn och vuxna i olika livssituationer.

Fallstudierna, i vilka namnen är fingerade, är lätta att ta till sig och samtidigt berör de en som läsare. Boken har även en del som tar upp dagens forskning i ämnet och positivt nog flera lästips om man vill lära sig mer om bildterapi. Författaren har slutligen sammanställt en lista över vilka utbildningar som finns i Sverige för att kunna arbeta som bildterapeut. 

Dessutom har fonden bidragit till genomförandet av flera kurser som bygger på utbildningsmaterialet: Matskola för äldre. Materialet består av en handledardel, 64 sidor (A4) med en CD-skiva som innehåller PowerPoint-bilder till stöd för undervisningen och en deltagardel, 36 sidor (A4).

Materialet är tillkommet efter en idé från ett EU-finansierat forskningsprojekt "Mat på äldre dar". Det vänder sig till äldre (65+) och innehåller förslag till 5 kurstillfällen. Under kursen lagar deltagarna mat och äter tillsammans. Tanken är att de ska inhämta kunskaper om mat och näring och att kursen ska bidra till nya kontakter för framtida gemensamma måltider.

Materialet har utarbetats under 2006 och är utgivet av Institutionen för hushållsvetenskap vid Uppsala universitet. Huvudansvarig har varit docent Margaretha Nydahl.

(Sedan materialet producerades har institutionen bytt namn och adress. Från och med 2008 heter den Institutionen för kostvetenskap med adressen BMC, Box 560, 751 22 Uppsala.)