Vår historia

Kort om vår historia

Hemsystrar, som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom, började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget.

I Uppsala fanns det en hemsysterskola mellan 1915 och 1974.

Fonden bildades 1974 och medlen kommer från försäljningen av den fastighet på Hildur Ottelinsgatan där utbildningen skett. På stadsarkivet i Uppsala finns förutom elevmatriklar bland annat en stor samling pressklipp.

Idag finns troligen ytterst få hemsystrar i tjänst. Motsvarande arbete utförs nu inom social omsorg/socialt arbete, vilket medför att personer som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans, barnomsorg, äldreomsorg, övrig socialtjänst, friskvård med mera kan söka stipendier.